PROJEKT PREUREĐENJA CRKVE ČUDOTVORNE GOSPE SINJSKE


1974. - 1975.


Oštećena krajem 2. svj. rata bombardiranjem iz aviona, crkva Gospe Sinjske provizorno je obnovljena 1952. godine. Bernardijev program preuređenja predviđao je usklađivanje unutrašnjosti crkve s novim liturgijskim propisima, izradu novog kora i potpunu konstrukciju ulaznog portala te osposobljavanje prostora uz crkvenu lađu za krstionicu.

  • BERNARDO BERNARDI, Realizacije: Crkva Gospe SinjskeČovjek i prostor,. XXX/1982., 351, 28

 

  • BERNARDO BERNARDI, Realizacije: Crkva Gospe SinjskeČovjek i prostor,. XXX/1982., 351, 28

 

Projekt uređenja crkve Bernardi je projektirao 1975. i 1976. godine za vrijeme gvardijana fra Celestina Belamarića. Prema tom projektu uklonjen je u lađi crkve zrcalni svod Ante Barača te je zamijenjen tabulatom. Istom prilikom uklonjen je i klasicistički mramorni glavni oltar te je postavljen novi s ciborijem iza kojeg je smješten pozlaćeni tabernakul.

Crkva je intervencijom Bernardija dobila novo popločenje i novo pjevalište obloženo drvenim daskama. Uz vanjsku stranu sjevernoga bočnog zida crkve formiran je bačvasto natkriveni hodnik. Pokraj njega, u jednu od bočnih kapela izgrađenih početkom 18. stoljeüa sa sjeverne strane crkve i naknadno pregrađenih u pomoünu prostoriju, Bernardi je smjestio novu krstionicu (A. Župić). Zidovi crkve su prebojani intenzivnom smeđom bojom koja je zadržana do danas, a u gotovo cijelom samostanu je zamijenjena stara stolarija novom, koju je također projektirao Bernardi.

  • J. A. SOLDO, Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja, 127; 300. obljetnica crkve Gospe Sinjske, Cetinska vrila, VII/1999., 1, 9-10.
  • D. BILIĆ, Svetište Gospe Sinjske na nacrtima iz arhiva Franjevačkog samostana u Sinju. Split — Zagreb: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja — Franjevački samostan Gospe Sinjske — Institut za povijest umjetnosti, 2017, 163 str

Crkva Čudotvorne Gospe Sinjske prije preuređenja

  • BERNARDO BERNARDI, Realizacije: Crkva Gospe SinjskeČovjek i prostor,. XXX/1982., 351, 28
 

…u ambijentalnom je smislu unutarnje lice crkve potrebno urediti i riješiti u skladu sa značajem, tradicijom i oblikovnim karakterom objekta, dok je u komunikacijskom smislu potrebno omogućiti nesmetanu cirkulaciju, bez sukobljavanja tokova (...), s obzirom na potrebe velikoga broja posjetilaca koji se u svetištu stječu u određene dane.

  • BERNARDO BERNARDI, Realizacije: Crkva Gospe Sinjske, Čovjek i prostor,. XXX/1982., 351, 28


Dio njegova zahvata na kompleksu Franjevačkoga samostana i crkve obuhvatio je i pročelje crkve. Radovi usmjereni prema konačnom uređenju crkve i njezine neposredne okolice nastavljeni su 1975. i 1976. godine  kada je proširen glavni ulaz na zapadnom pročelju i povećan okulus – okrugli prozorski otvor u središnjoj niši. Novi jedinstveni pravokutni ulaz svojim otvorom obuhvatio je sva tri dotadašnja otvora portala. Njihov okvir od pilastara je uklonjen, a otvor je dobio moderni, u kamenu izrađen okvir. Istom prilikom je povećan okulus u središnjoj, većoj niši na pročelju.

  • D. BILIĆ, Svetište Gospe Sinjske na nacrtima iz arhiva Franjevačkog samostana u Sinju.

Crkva Gospe Sinjske prije bombardiranja.

  • Daria Domazet, Zbirke razglednica Muzeja Cetinske krajine – Sinj,  Muzej Cetinske krajine – Sinj, 2016.

 

 

Današnji izgled pročelja Crkva Gospe Sinjske 

Drvene vratnice glavnog ulaza arhitekta Bernardija uklonjene su i zamijenjene novima 1987. godine za vrijeme gvardijana fra Luke Livaje. Nove, metalne je vratnice u bronci izradio akademski kipar Stipe Sikirica. Vratnice su sastavljene od tri zasebno izlivene brončane ploče i svaka je ukrašena reljefnim, figuralnim prikazom.

  • D. BILIĆ, Svetište Gospe Sinjske na nacrtima iz arhiva Franjevačkog samostana u Sinju. Split — Zagreb: Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja — Franjevački samostan Gospe Sinjske — Institut za povijest umjetnosti, 2017, 49 str

Crkva Gospe Sinjske prije preuređenja.

  • Fotografija s razglednice

 

 

Današnji izgled unutrašnjosti crkve.

-

Zidovi crkve su prebojani intenzivnom smeđom bojom koja je zadržana do danas.