VUKO BOMBARDELLI


Sl. 1   Vuko Bombardelli (Split, 1917.–Split, 1996.). Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, dokumentacija znanstvenog projekta „Arhitektura Splita u 20. stoljeću”


BOMBARDELLI, Vuko, arhitekt (Split, 22. IX 1917). Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1940. Sudjelovao u NOB-u 1942–45. Bio je 1945. rukovodilac odsjeka u Saveznom ministarstvu građevina, potom 1946–50. glavni projektant Saveznog zavoda za projektiranje u Beogradu. Od 1950. djeluje u Splitu kao samostalni projektant i direktor projektnog atelijera »Arhitekt« (1953–78). Član je nekoliko društvenih i stručnih tijela, drži predavanja (O našem selu danas, Beograd 1945), sudjeluje na izložbama (Bijenale u Sao Paulu 1957, Zagrebački salon 1976). 

Projektirao je stambenu zgradu Ministarstva financija u Beogradu (1947), Institut za nuklearne nauke »Boris Kidrič« u Vinči (1948) te u Splitu stambene objekte E-57 (1959–60), Yachting klub (1960), dom za starce (1961), stambeno naselje u Gajevoj ul. (1961), višekatnicu »Pomgrad« (1962), ekskurzijski dom (1963), Institut za jadranske kulture (1964) i robnu kuću »Dalma« (1975), a tvornički dom »Jugovinila« u Kaštel-Sućurcu (1963). 

Autor je spomenika palim borcima u Košutama (1961) i Rudušama (1962) kraj Sinja. Važniji su mu neizvedeni projekti: Narodna banka u Novom Beogradu (1948, u suradnji, I nagrada), Spomen-kosturnica na Marjanu u Splitu (1950, I nagrada), Beogradsko sajmište (1954, III nagrada), Gradski stadion (1955) i Radničko sveučilište (1956) u Splitu te urbanistička rješenja središta Titograda (1957, II nagrada), kao i Zapadne obale (1958), predjela Škrape (1962) i Špinuta (1963) u Splitu. Adaptirao je Muzej narodne revolucije u Splitu (1980) i niz spomen-obilježja NOB-a. 

— Bavio se arhitektonskom publicistikom pišući uglavnom o urbanističkim problemima Splita i o stambenoj arhitekturi: Slobodna Dalmacija (1955–58), Čovjek i prostor (1958, 1959, 1971), Arhitektura (1960), Naš dom (1969), Arhitektura urbanizam (1970), Privreda Dalmacije (1972), Hortikultura (1976).


Autor je spomenika palim borcima u Košutama (1961) i Ruduši (1962) kraj Sinja.


IZVORI:

D. Kečkemet (D. K.): Nakon izložbe arhitektonskih radova Vuka Bombardellija. Slobodna Dalmacija, 14(1956) 21. I, str. 3. — O. Minić: Stambene zgrade tipa E-57. Arhitektura urbanizam, 1(1960) 5, str. 29–32. — M. Biljanovska: Iz ateljea naših savremenih arhitekata. Ibid., 11(1970) 66, str. 3. — S. Dakić: Marina Rasetinovac. Čovjek i prostor, 18(1971) 219, str. 22. — T. Kovač i M. Vojnović: U spomen revoluciji. Split 1976, 17, 22, 224, 367, 372, 381, 386.