"SAMAČKA" ZGRADA


1952.-1954.


Jednokatna zgrada za smještaj radnika Tvornice i predionice konca "Dalmatinka" po projektu Lavoslava Horvata.


 
  • "Samačka" zgrada, arhiv SKUP-a

Riječ je o prvom projektu stambene izgradnje kojoj je investitor bio Tvornica i predionica konca "Dalmatinka" Sinj. Površina objekta je 2000 m2 i kapacitet joj je bio 40 soba/stanova.

  • Paladino, Zrinka: Lavoslav Horvat. Kontekstualni ambijentalizam i moderna, Meandar media i. HAZU, Zagreb 2013.